MENU

Onderzoek toont aan:

Design draagt bij aan betere product- en bedrijfsprestaties.

Aandacht voor design

Het succes van een nieuw product is groter, als tijdens de ontwikkelingsfase veel aandacht aan design wordt besteed, en als ontwerpers bij de ontwikkeling van het product worden betrokken.

Het imago van een bedrijf wordt bovendien versterkt als ontwerpers de website en huisstijl (mede) ontwerpen. Succesvolle producten en een beter bedrijfsimago resulteren vervolgens in betere bedrijfsprestaties.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een wetenschappelijk onderzoek dat verricht werd onder een groot aantal Nederlandse goederenproducerende en dienstverlenende bedrijven.

cover onderzoeksrapportIn het onderzoek worden de designactiviteiten in twee hoofdgroepen ingedeeld: (1) experience design (design voor beleving), dat de zintuigen prikkelt, zelfexpressie beveordert en emoties oproept, en (2) functioneel design, dat zich richt op technologie, functionaliteit en ergonomie. Hoe meer ontwerpers bij de ontwikkeling van een nieuw product worden betrokken, hoe meer aandacht er aan zowel experience als functioneel design wordt besteed. Deze grotere aandacht leidt vervolgens weer tot betere financiële prestaties van een product.

Het onderzoeksproject is gefinancieerd door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), het Ministerie van Economische Zaken en de Stichting Pictoright. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft (TUD).

 

Auteurs van het onderzoek:

Dr. Marina Candi (RSM), Dr. Gerda Gemser (IO, TUD) en Prof.dr.ir. Jan van den Ende (RSM)

Adviescommissie: Rob Huisman, Directeur BNO [voorzitter]; Parmila Khubsing, BNO [Projectmedewerker]; Tom Dorresteijn, Directeur Studio Dumbar, voorzitter BNO; Gert Kootstra, Directeur Census; Jeroen Verbrugge, Directeur Flex/the INNOVATIONLAB; Mirjam van Coillie, Senior Program Director Consumer Lifestyle Philps Design; The Koster, directeur NEVAT; Roberta van Laarhoven, Manager Design Albert Heijn; Teun van den Dool, Directeur Hortilux Schréder;

Illustraties: Mels Broekman (SLEM, Haarlem)

Woensdag 30 juni 2010 was ik uitgenodigd bij de presentatie van de resultaten van een grootschalig onderzoek onder Nederlandse bedrijven, waarmee de effectiviteit van design werd onderzocht. Bijna 400 managers van Nederlandse bedrijven namen deel aan het onderzoek. In het vakgebied weten we altijd al dat design positief bijdraagt aan de prestaties van een product of bedrijf, maar op de drukbezochte bijeenkomst hoorde ik de wetenschappelijke onderbouwing dat design werkt.

 

Conclusie

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat een bedrijf niet alleen op projectniveau (ontwikkeling van producten/diensten, website en huisstijl van het bedrijf) maar ook op bedrijfsniveau zijn prestaties kan verbeteren, als het veel aandacht aan design besteedt en ontwerpers de mogelijkheid geeft een bijdrage aan de bedrijfsactiviteiten te leveren.

Verbanden tussen enerzijds productprestaties en bedrijfsimago en anderzijds de bedrijfsprestaties.

 

Meer vrijheid voor ontwerpers

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal positieve effecten van design sterker zijn, naarmate ontwerpers meer vrijheid krijgen om ideeën te onderzoeken die buiten het project vallen. Dit suggereert dat als bedrijven hun prestaties willen verbeteren, zij ontwerpers meer vrijheid moeten geven. Daarnaast heeft de innovativiteit van design op het gebied van experience (beleving) en functionaliteit ook een positief effect op de kwaliteit van een product.

 

Huisstijl en website

Het betrekken van ontwerpers bij de ontwikkeling van de website of huisstijl van een bedrijf, versterkt het imago van het bedrijf op de gebieden zoals maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, emotionele aantrekkelijkheid, financieel succes en goed werkgeverschap.

De verbanden tussen de bijdrage van ontwerpers aan de ontwikkeling van de website en huisstijl, en het imago van een bedrijf.

Joost van Tol Designs for Business

Noordenburglaan 8, 2271 VH Voorburg   070 3875429